Skip to content Skip to footer

گروه زن، زندگی، آزادی
گروه زن، زندگی، آزادی در اکتبر 2022 برای گسترش همبستگی با انقلاب زنانه در ایران از طریق اجرای
سرود، طبل زنی، هنر، تئاتر و رقص تأسیس شده است. خیزش انقلابی کنونی به رهبری زنان و دختران با
قتل مهسا ژینا امینی آغاز شد. رژیم اسلامی در این دوره تعداد بیشماری را کشته، ده ها هزار نفر را
دستگیر و چندین نفر از معترضین را اعدام کرده است. بسیاری دیگر نیز با خطر اعدام روبه رو هستند.
هدف گروه زن، زندگی، آزادی بوجود آوردن امکانی برای مشارکت همگانی جهت افزایش آگاهی، ابراز
همبستگی و سازمان دادن حمایت از “زن، زندگی، آزادی” است. موسیقی و هنر همیشه بخش جدایی ناپذیر
اعتراض و مقاومت بوده است.
این گروه توسط مریم نمازی، فریبرز پویا و رضا پندار راه اندازی شده است.
کارگردانان عبارتند از: فرانک حیدری (رقص اعتراضی خیابانی)، فرنی پاوری (تئاتر اعتراضی خیابانی)، رضا
پندار (طبل زدن و آواز اعتراضی خیابانی) و ویکتوریا گوگنهایم (نقاشی بدن اعتراضی خیابانی)
جهت کسب اطلاعات بیشتر یا برای پیوستن به گروه با مریم نمازی تماس بگیرید
womanlifefreedommusic@gmail.com